Skip to content

RÓLUNK MONDTÁK

Egy kárpátaljai gyermekotthon lakója:

„Amióta a kárpátaljai gyermekotthonba kerültem, rájöttem, hogy nekem muszáj az álmaimért küzdenem, és amióta megismertem magát, Angéla, és láttam, nem adta fel az álmát, én is ilyen szeretnék lenni. Nagyon nehéz lesz, de megígértem magamnak, hogy nem adom fel”.

Böjte Csaba,

ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója

“Örvendek, hogy téged, Angéla, és az alapítványodat ismerhetem. Hála és köszönet minden méterért, minden egyes percért, mit gyermekeinkért tesztek, áldoztok. Isten fizesse jóságotokat.”

Herczegh Anita,

Regőczi István Alapítvány, kuratóriumi elnök

„Az alapítvány által szervezett jótékonysági futás számomra különösen kedves rendezvény, amelynek évek óta a fővédnöke vagyok és részt is veszek rajta. Ezeken az eseményeken bebizonyosodik, hogy a futás közösségteremtő ereje képes túlmutatni a kilométereken, segít áthidalni a valóságos és lelki távolságokat, és a személyes küzdelmeken keresztül közelebb visz minket közös céljainkhoz is. Ez a mozgalom egyedülálló természetességgel képviseli általános emberi és nemzeti egymásrautaltságunkat, felhívja a figyelmet a segítségnyújtás felelősségére, és a közös élmények által igazán örömtelivé teszi az adakozást.”

Potápi Árpád,

a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára

Az „Egy vérből vagyunk” jótékonysági futás rendkívül fontos dolgokra hívja fel mindnyájunk figyelmét: a sport szeretetére, a jótékonykodás, véradás, egymáson segítés fontosságára és a magyarság határok feletti összetartozására. A szervezőknek szívből gratulálok!

Bíró Mária,

Szent Mihály Gyermekotthon, igazgató, Kárpátalja

Az összetartozás felemelő élményét éljük át minden alkalommal, amikor Angéláék ellátogatnak hozzánk.  Az Egy Vérből Vagyunk Alapítványnak a Gyermekotthon életében történelmi eseménynek számító alkalmak megszervezését és lebonyolítását is köszönhetjük. Nagy anyagi segítséggel támogatták a Rehabilitációs központunk elindítását és a Néri Szent Fülöpről elnevezett kápolnánk befejezését és megnyitását. A gyerekek az évek alatt sok-sok ajándékban, meglepetésben részesültek és szép kirándulásokon vehettek részt.”

Ady István,

lelkész, Magyarfülpösi Szórványkollégium alapító, Erdély

„Nem elég tele torokkal énekelni, hangzatos szavakat hirdetni. Nem elég, tenni is kell azt, amit sokan hangoztatnak vagy énekelnek. Ezt a tettekben beteljesedő cselekedetet éreztük mi a Magyarfülpösi Szórványkollégium életében, akkor amikor a Gui Angéla által életre hívott alapítvány felvette velünk a kapcsolatot. A meleg cipők, a nyári sporttáborok, melyeket Angéla szervezett bebizonyították, hogy a csodálatos dal tényleg összeköt határon innen és túl. Mi érezzük, hogy „Egy Vérből Vagyunk”.”

Katkó Andrea,

Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon

„Az alapítvány anyagi és tárgyi segítséget nyújt az otthon lakóinak, legfontosabb mégis az a lelki támogatás, kapcsolat, amit a gyermekeink fejlődéséhez tesznek hozzá. Személyes látogatások, hetes programok szervezése és lebonyolítása mellett, bármikor számíthatunk a segítségükre. A lányok sport iránti ösztönzése hatalmas változást vitt véghez az egész közösség életében.”

Kádár Helén, Koltói gyermekotthon

„Csak hálát érzek amiatt, hogy vannak még nemes cselekedetek, ebből kapott Koltó is ízelítőt az Egy vérből vagyunk jótékonysági futás célba érkezésekor. Valójában az ilyen tettekért érdemes élni, a koltói befutó és oda szervezett gyermeknap nemcsak sikeres, hanem felemelő is volt számunkra.”

Kárpátaljai gyermekotthon lakója

„Amióta a kárpátaljai gyermekotthonba kerültem, tudom, hogy nekem muszáj az álmaimért küzdenem, és amióta megismertem Angélát, és láttam, hogy nem adta fel az álmát, rájöttem, én is ilyen szeretnék lenni. Nagyon nehéz lesz, de megígértem magamnak, hogy nem adom fel.”

Kárpátaljai gyermekotthon lakója

„Köszönjük a szeretetedet, hogy mindig gondolsz ránk. Köszönjük a sok ajándékot, amit küldesz nekünk. Hálásak vagyunk Istennek, hogy idevezérelt hozzánk.”

Kelemen Hunor,

RMDSZ, elnök

„Az Alapítvány önkéntesei nem futnak el a problémák elől, hanem épp fordítva: elszaladnak oda, ahol problémát látnak, és megoldást javasolnak, keresnek rá. Azt a kitartást, azt a példaképet, amit fölmutatnak, minden közösség előtt föl kellene mutatni, hisz nem csak a segítő szándék, nem csak a szolidaritás nyilvánul meg, hanem egy olyan elszánt, olyan cselekedni akaró kis közösséget mozgatnak, amely bárhol a Kárpát-medencében követésre méltó. Az olyan eseményekre, mint az alapítvány jótékonysági futása gyakrabban kellene helyet találnunk; nagyon sok embert kellene megmozgatni ahhoz, hogy a világunkat jobbá tehessük.” 

Novák Károly Eduárd,

sportminiszter, Románia

„A sport összeköt bennünket, összeköti a nemzeteket. Az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány rendezvényei pedig jól példázzák azt, hogy a sport tud másokon segíteni is.”

Ilyés Sándor Lóránt,

Feel Good Sportegyesület, Székelyudvarhely

„Évekkel ezelőtt figyeltem fel Gui Angéla tevékenységére, és egyből éreztem az őszinte segíteni akarást, ami körüllengte az adománygyűjtő akcióit. Bármennyire is úgy gondoltam, hogy teljességgel átérzem és értem a cselekvő szeretet szellemiséget, csak akkor tisztult le bennem igazán, amikor a meghívásomra eljött Székelyudvarhelyre és egy személyes találkozás, előadás során átadta, érzékeltette az egészet. Megértettem, hogy ha őszinte és szívből jövő akarat, cselekvési vágy van bennünk valamilyen emberi sors vagy ügy iránt, akkor a lehetőségeinktől függetlenül pozitív hatást tudunk rá gyakorolni.”